Blogi

OSAO onnittelee isosti alueellamme toimivia mentorien mentoreita. Jorma Ketola ja Pirjo Haikola palkittiin juuri vuoden tekijätyypeiksi Suomen Oppisopimusosaajat ry:n mentorien sarjassa. Kurkkaa kilpailuvideolinkki kommenteista.

(teksti ja kuva: OSAO, työeläpalvelut)

Vastuullinen arviointi

Arvioijan tehtävänä on todeta arvioinnissa se, miten arvioinnin kohde täyttää hänelle asetetut tavoitteet ja vaatimukset. Hänen tulee säilyttää riippumattomuutensa ja myötävaikuttaa todellisen osamisen esiintuomista tarvittaessa kirjallisen näytön tueksi suullisella haastattelulla.

OPH julkaisussa ”Näytöt ja osaamisen arviointi” velvoitetaan koulutuksen järjestäjä huolehtimaan opettajien ja työelämää edustavien arvioijien perehdyttämisestä osaamisen arviointiin.

”Arvioijat on hyvä perehdyttää etukäteen kuhunkin yksittäiseen näyttöön yleisen perehdyttämisen lisäksi.

Perehdyttämisen tulee painottua

• tutkintokohtaisiin arviointikysymyksiin

• opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan

• arvioinnin kattavuuteen ja luotettavuuteen

• arviointimenetelmiin • osaamisperusteisuuteen

• arvioinnin dokumentointiin • arvioinnin tarkistamiseen

• arvioijien mahdolliseen esteellisyyteen.

Arvioijina toimivien henkilöiden perehdyttämisen sekä näiden arviointitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen tavoitteena on

• taata opiskelijoille oikeudenmukainen ja ammattitaitoinen arviointi

• lisätä näytöissä toimivien henkilöiden arviointiosaamista

• vahvistaa yhteistyömahdollisuuksia koulutuksen järjestäjien ja työelämän edustajien välillä

• kehittää ammatillista koulutusta laadullisesti.

Koulutuksen järjestäjän vastuulla on perehdyttää riittävä määrä arvioijia opiskelijoiden määrään nähden. Perehdyttämisen on hyvä olla säännöllistä ja systemaattista. Ammatillisessa koulutuksessa sekä tutkinnon ja valmentavan koulutuksen perusteissa tapahtuvista muutoksista tiedotetaan arvioijille riittävän tarkasti. ”

Yllämainitut periaatteet muodostavat JK-Ohjelmien toiminnassa ARVON, jota noudatamme kaikessa arviointitoiminnassamme.