JK-Ohjelmat

  • Linjassa yrityksen laatuajattelun kanssa. Asiakkaan ja oman hyvinvoinnin turvaamiseksi pidättäydyn henkilökohtaisista tapaamisista. Vaikka etätapaaminen ei vastaakkaan täysin normaalia kohtaamistilannetta, asiat kuitenkin luistavat ja toiminta jatkuu. ”Rattaita” ei ole syytä kokonaan pysäyttää.